Loading...
WEYOUMASTER ثبت‌نام ورود

تجارب روزانه خود را مستند کنید
و آنها را بفروشید!

پلتفرمی متفاوت برای فروش تفکرات و تجارب روزانه شما در ابعاد بین‌المللی

ثبت‌نام ویومستر

برای رصدکننگان خود، کار کنید

رصدکنندگان شما، کاربرانی هستند که به زمینه فعالیت شما علاقه دارند. برخی از آنها در مشارکت‌ها و مجموعه‌هایی که شما تولید کرده‌اید آنقدر مجذوب می‌شوند که مجموعه‌های شما را خریداری می‌کنند و از آن پس، شما برای رصدکنندگان خود کار خواهید کرد!

نمایش مشاوران

تعریفی جدید برای شبکه مجازی ارائه کرده‌ایم!

پس از ثبت‌نام، ما شما را با مفاهیم مشارکت، مجموعه‌سازی، فصل‌بندی و مدیریت منابع آشنا خواهیم کرد

ثبت‌نام ویومستر

توسعه حرفه‌ای فردی چیست؟

ما اعتقاد داریم یادگیری و بکارگیری آموخته‌ها فقط با آموزش میسر نمی‌شود بلکه آنها باید بکارگرفته شوند و فراگیر توسط کوچ یا منتور به صورت مداوم رصد شود. کوچ‌های ما از سراسر دنیا آماده هستند تا تجارب روزانه خودشان را در قالب کوچینگ به عنوان سرویس با شما به اشتراک بگذارند

ثبت‌نام ویومستر
تماس.درباره Conceptualised by IT BOOST Australia